Cần xuất xe bồn, cần hút dầu lớp mặt WOODFIELD

Nhà sản xuất: WOODFIELD

MEGA TECH cung cấp thiết bị công nghệ cần xuất xe bồn, cần hút dầu lớp mặt từ nhà sản xuất WOODFIELD. Video clip giới thiệu tổng quan về WOODFIELD.

Nguồn: Woodfield Systems International

Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Mega
028 3636 2876
  • Trụ sở: 185 Lưu Hữu Phước, P.15, Q.8, TP.HCM
  • Fax: 028 3636 2877
  • MST: 0313301929
  • Web: megatech.com.vn